DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Chopperdozátor

samovýsypné vozne určené na prepravu, sypanie a  rozprestieranie koľajového lôžka s  možnosťou nastavenia výšky vrstvy kameniva sypaného do koľaje. Vozne sú vybavené špeciálnym dávkovačom, ktorého mechanizmus zabezpečuje potrebný smer toku kameniva. Štrk je možné vykladať do stredu i  po stranách koľaje. Prvé vozne typu chpperdozátor (typ CN 33-DV 3) boli dovezené zo ZSSR, mali hmotnosť 23 ton a  nosnosť 60 ton pri ložnom objeme korby 40 m3 . V  súčasnosti sa v  SR/ČR sa používajú dva typy – Vb 411 (Faccpp) a  Vb 425 (Faccpps). Ovládanie výsypných klapiek zabezpečuje stlačený vzduch, ktorý je dodávaný do vzduchojemu vozňa z  HDV pracovným potrubím cez špeciálne spojky (žlté hadice). Z  hľadiska funkčnosti najväčší rozdiel medzi nimi spočíva v  možnosti nastavenia výšky sypania štrku i  v  priebehu sypania a  jeho ukončenie kedykoľvek u  typu Vb 425, pri type Vb 411 sa výška sypania nastaví vopred a  sypanie nie je možné prerušiť.

Technické údaje pre typ Vb 411 (Vb 425):

Dĺžka: 11,19 (12,19) m

Hmotnosť: cca 21,8 (23,9) t

Max. rýchlosť: 65 (100*) km/h * - ak nie je na vozni uvedené inak (70 km/h)

Max. objem: 30/38* (32,5) m3 * - s  vrchlíkom

Výška davkovača od TK: +15, -13 (+29, -13) cm


typ 425

Foto: Peter Bado

   


typ 411

Foto: Peter Bado