DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

BNRI 80

Dvojnápravová traťová ASP so 16 podbíjacími kladivami. Stroj je doplnený predným podvozkom vysunutým pred stroj (14 m pred zadnú nápravu) a spojeným so strojom pomocou vodorovným tiahlom a šikmým oporným nosníkom. Toto riešenie umožňovalo zachytiť časť zvislých síl od zdvíhacieho zariadenia. Podbíjacie zariadenie je umiestnené pred prednou nápravou a využíva princíp synchrónneho podbíjania. Podbíjací cyklus môže byť riadený automaticky, kedy sa nastavuje charakteristika podbíjania, alebo poloautomaticky, kedy je pojazd riadený ručne. Pri podbíjaní metódou zmenšovania chýb sa využíva relatívna rovina dĺžky 15m medzi predným meracím vozíkom a strojom, čím sa chyba zmenšuje na ¼ pôvodnej hodnoty. Pri metóde presnej nivelácie sa vo vzdialenosti 100 – 200 m umiestňuje nivelačný prístroj, ktorého zámera tvorí absolútnu porovnávaciu rovinu. Pri zdvíhaní koľaje nivelačnými valcami sa súčasne skracuje pomocou podporných valcov vodorovné tiahlo, čím dochádza ku zdvihu koľaje. Smerovacie zariadenie pracuje na základe metódy porovnávania uhlov a samotné smerovanie zabezpečujú dve sady (každá na jednej koľajnici) smerovacích kotúčov pohybujúcich sa pod hlavou koľajníc.

 

Technické údaje:

Dĺžka v prepravnej polohe: 8,1 m

Prepravná rýchlosť: max. 80 km/h

Hmotnosť: 23,8 t

Pracovný výkon: cca 350 m/hod.

 

BNRI 85

 

Traťová ASP vychádzajúca z typu BNRI 80, oproti ktorej má vylepšené viaceré konštrukčné prvky. Relatívna porovnávacia rovina bola predĺžená, čim sa zmenšila chyba na 1:22, smerovacie kotúče sú nahradené smerovacími kladkami s obojstrannými okolesníkmi, kabína je priestornejšia, bol pridaný prívesný zhutňovač štrku za hlavami podvalov na jednonápravovom podvozku. Princíp práce je rovnaký ako u predošlého typu. Dĺžka stroja v prepravnej polohe je 11,2 m a hmotnosť 25,5 t.